Ile kosztuje przepisanie danych uczestników rezerwacji?

Nie możesz skorzystać z zakupionej rezerwacji i chcesz odsprzedać wakacje? Możesz to zrobić zmieniając dane uczestników podróży u organizatora.

Podróżny nie potrzebuje zgody biura podróży, aby przenieść swoje uprawnienia na inną osobę czy osoby. Istotne jest, aby osoby, na które przenoszone są uprawnienia, przyjęły wynikające z Umowy z przewoźnikiem obowiązki. **Czas na zmianę** Należy poinformować biuro podróży w rozsądnym terminie o przepisaniu rezerwacji na innych uczestników. Regulaminy biur podróży wskazują, aby zmiany takiej dokonać w „rozsądnym terminie”, czyli ok. 7 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. Z doświadczenia wiemy, że nawet 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy turystycznej można zmienić uczestników. Nie traktujmy tego jako reguły, ponieważ znamy także przypadki, że biuro nie przepisało uczestników ze względu na krótki czas do rozpoczęcia imprezy. **Jak dokonać zmiany** Należy poinformować biuro podróży na „trwałym nośniku” o zmianie uczestników wycieczki. Najwygodniej jest dokonać zmian mailowo. **Opłaty za zmiany** W większości biur podróży zmiana nazwisk do 40 dni przed imprezą jest bezpłatna. Jeżeli zaś do wyjazdu zostało mniej niż 40 dni Organizator zażąda od podróżnego dokonania opłaty za taką zmianę. Ceny różnią się, w zależności od biura podróży i wynoszą: 250 zł/ os – Itaka 250 zł/os – TUI 120 zł/os - Grecos Ustalane indywidualnie – Rainbow *(kwoty na dzień 26.02.2020)* Wraz ze zmianą danych w biurze podróży prawa i obowiązki przenoszone są na nowych uczestników. Należy dopilnować, aby zmienić także właściciela rezerwacji. Poprzedni właściciele nie mogą już dokonywać zmian w podróży. **Jeżeli jesteś stroną sprzedającą wakacje**– pamiętaj, że po zmianie uczestników tracisz prawo do wycieczki, więc jeżeli kupujący wycofa się z transakcji, tracisz wycieczkę i ponosisz niepotrzebne koszty. Warto wziąć zaliczkę przed dokonaniem zmian lub przeprowadzić sprzedaż za pośrednictwem OTravel.pl. Masz gwarancję, że nic Cię nie zaskoczy. **Jeżeli jesteś stroną Kupującą** – przed przelaniem całości pieniędzy za wycieczkę, upewnij się w biurze podróży, że Ty jesteś nowym właścicielem rezerwacji. Unikniesz ryzyka i niepotrzebnego stresu, jeśli zdecydujesz się na przeprowadzenie kupna za pośrednictwem OTravel.pl. Czytaj więcej: [Program „Bezpieczne zakupy wakacji” ](https://otravel.pl/bezpieczne-zakupy)