Regulamin

Regulamin

§ 1. Zasady ogólne i definicje

Poświęć chwilę i zapoznaj się z naszym Regulaminem. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zapisów. Jeżeli nie zgadzasz się z nimi – prosimy nie korzystaj z serwisu OTravel.pl.

1. OTravel.pl – serwis internetowy prowadzony przez Efero Next Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław, NIP: 8943055473 działający pod marką Przesylarka.pl. OTravel łączy ludzi, którzy chcą sprzedać niepodlegające zwrotowi rezerwacje, z tymi, którzy chcą taniej odkupić podróż.

2. Serwis dedykowany jest wyłącznie osobom indywidualnym – konsumentom. Nie akceptujemy ofert wystawianych przez Biura Podróży, Hotele, Agentów Biur Podróży ani innych firm sprzedających bilety, noclegi, wakacje i rezerwacje.

3. DEFINICJE:

 • Użytkownik – osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca dostęp do Internetu, która przegląda oferty umieszczone na stronie www.otravel.pl.
 • Oferta sprzedaży – oferta odsprzedaży Rezerwacji za wzystkich uczestników rezerwacji, umieszczona na OTravel.pl przez Sprzedającego, za kwotę ustaloną przez Sprzedającego, stanowiącą część ceny, jaką Sprzedający pierwotnie uiścił za Rezerwację.
 • Rezerwacja – opłacone w całości lub w części przez Sprzedającego wakacje, bilety, noclegi, których jest właścicielem, które zakupił działając jako konsument i które oferuje za pośrednictwem OTravel.pl do sprzedania.
 • Sprzedający – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest właścicielem Rezerwacji, którą chce za pośrednictwem OTravel.pl odsprzedać Kupującemu na podstawie umowy sprzedaży.
 • Kupujący – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem OTravel.pl odkupuje Rezerwację od Sprzedającego na podstawie umowy sprzedaży.
 • Umowa sprzedaży – umowa zawierana za pośrednictwem OTravel.pl między Sprzedającym a Kupującym, działającymi jako osoby prywatne (nie przedsiębiorcy) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny.
 • Opłata w programie "Bezpieczny zakup wakacji" wynosi 123 zł.
 • Opłata za dodanie ogłoszenia - opłata za publikację ogłoszenia w serwisie wynosi 15 zł i jest płatna przez serwis Przelewy24.
 • Opcje dodatkowe publikacji - za dodatkową opłatą ogłoszenie może być promowane w grupach na Facebooku przez 7 dni, wyróżnione na stronie www.
 • Organizator turystyczny - osoba prawna, u której Sprzedający, działający jako konsument, kupił Rezerwację, którą chce odsprzedać za pośrednictwem OTravel.pl, tj. Biuro Podróży, Hotel, Agent Biura Podróży, Linie Lotnicze itp.
 • Rachunek powierniczy – rachunek bankowy OTravel.pl, na który Kupujący przelewa cenę za Ofertę sprzedaży w programie "Bezpieczne zakupy" i z którego dokonywana jest płatność pomniejszona o Opłatę 123 zł dla Sprzedającego.
 • DOK OTravel.pl – Dział Obsługi Klienta serwisu OTravel.pl. Dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, email: info@otravel.pl.

§ 2. Zobowiązania Sprzedającego

 1. Sprzedający dodając Ofertę sprzedaży oświadcza, że jest jedynym i pełnoprawnym właścicielem Rezerwacji.
 2. Sprzedający zobowiązany jest w pierwszej kolejności potwierdzić u Organizatora turystycznego, że odsprzedaż Rezerwacji i zmiana danych uczestników, jest możliwa.
 3. Dodanie Oferty sprzedaży rozpoczyna się od podania danych osobowych: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu oraz ustalić cenę odsprzedaży za wszystkich uczestników rezerwacji. 
 4. Następnie uzupełniane są informacje odnośnie rezerwacji.
 5. Oferta sprzedaży staje się widoczna dla Użytkowników serwisu OTravel.pl, po dokonaniu opłaty w wysokości 15 zł.
 6. Sprzedający może w każdej chwili edytować dane Oferty sprzedaży poprzez dostępny mu link do edycji.
 7. W przypadku pytań telefonicznych lub mailowych ze strony Użytkowników, Sprzedający zobowiązuje się udzielać informacji bez zbędnej zwłoki.
 8. W programie "Bezpieczny zakup wakacji" o wpływie środków od Kupującego na rachunek powierniczy OTravel.pl, OTravel.pl niezwłocznie zawiadamia Sprzedającego, który zobowiązuje się w ciągu 48 godzin roboczych zmienić dane uczestników Rezerwacji u Organizatora turystycznego, zgodnie z Umową sprzedaży zawartą z Kupującym i potwierdzenie ich zmiany przesłać e-mailem Kupującemu oraz DOK OTravel.pl. Jeżeli w wyniku niedbalstwa lub zaniechania Sprzedający nie dopełni tego terminu – OTravel.pl zwraca w całości środki na rachunek Kupującego.
 9. Sprzedający, po podpisaniu przez Kupującego Umowy sprzedaży, zobowiązuje się niezwłocznie wydać mu za pośrednictwem e-miala wszelkie elektroniczne dokumenty dotyczące Rezerwacji. W przypadku, jeśli konieczne jest wydanie dokumentów dotyczących Rezerwacji w formie papierowej, Sprzedający zobowiązany jest doręczyć je Kupującemu na swój koszt w ciągu 96 godzin roboczych od chwili zmiany danych uczestników Rezerwacji.
 10. Dodanie Oferty sprzedaży w serwisie OTravel.pl jest płatne 15 zł. 
 11. W przypadku sprzedaży Rezerwacji poprzez inne niż OTravel.pl źródło – Sprzedający zobowiązuje się usunąć ogłoszenie z serwisu.
 12. Sprzedający ma prawo ustalania własnych warunków sprzedaży Rezerwacji bezpośrednio z Kupującym z pominięciem OTravel.pl.

§ 3. Zobowiązania Kupującego

 1. Kupujący uprawniony jest do zadawania pytań Sprzedającemu o warunki Oferty sprzedaży.
 2. Kontakt następuje drogą telefoniczną lub mailową.
 3. W razie wątpliwości, co do prawdziwości oferty - Kupujący powinien skontaktować się z OTravel.pl i poinformować o swoim podejrzeniu.

§ 4. Zobowiązania OTravel.pl

 1. OTravel.pl dołoży wszelkiej staranności do zapewnienia nieprzerwanego działania serwisu i możliwości dodawania oraz zakupu Ofert sprzedaży przez Użytkowników serwisu.
 2. OTravel.pl zobowiązuje się do należytej i zgodnej z przepisami ochrony danych osobowych Użytkowników, Kupujących i Sprzedających.
 3. OTravel.pl jest platformą łączącą Sprzedających z Kupującymi. Serwis nie posiada, nie odsprzedaje ani nie jest współwłaścicielem Ofert sprzedaży publikowanych w OTravel.pl.
 4. Rolą OTravel.pl jest umożliwienie: dodawania Ofert sprzedaży Rezerwacji, oglądania Ofert sprzedaży, komunikacji między Sprzedającym a Kupującym oraz pośrednictwo w bezpiecznym zawarciu i zrealizowaniu Umowy sprzedaży Rezerwacji.
 5. OTravel.pl nie ubezpiecza żadnej ze stron Umowy sprzedaży – Umowa sprzedaży zawierana jest wyłącznie między Sprzedającym a Kupującym.
 6. OTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty lub utracone korzyści po stronie Sprzedającego lub Kupującego, wynikające np. z niezrealizowania postanowień Umowy sprzedaży, braku lub zbyt późnej odpowiedzi ze strony Kupującego lub Sprzedającego.
 7. OTravel.pl nie gwarantuje odsprzedaży Oferty sprzedaży za pośrednictwem serwisu i nie jest zobowiązane do wypłaty rekompensaty za niesprzedane Oferty sprzedaży.
 8. OTravel.pl ma możliwość edycji dodanego i opłaconego ogłoszenia, jeżeli nie spełnia ono Regulaminu lub do usunięcia ogłoszenia jeżeli jego treść narusza dobre obyczaje lub ma znamiona oszustwa.
 9. OTravel.pl zobowiązuje się do jak najszybszego uruchomienia opcji dodatkowych zakupionych przez Użytkownika - max. w ciągu 24 godzin roboczych od momentu wpływu środków.

§ 5. Opłaty i płatności

 1. Dodając i kupując Ofertę sprzedaży w serwisie OTravel.pl wyrażasz zgodę na istniejący proces płatności. Płatność odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24, a obsługa zajmuje się spółka Efero Next Sp. z o.o. (dawniej Efero Sp. z o.o. sp.k.) - właściciel serwisu OTravel.pl.

§ 6. Zabronione działania/czynności

 1. OTravel.pl nie toleruje ogłoszeń spamerskich, dodawanych przez osoby prawne i prowadzące działalność gospodarczą – OTravel.pl jest przeznaczone dla osób fizycznych poza ofertami partnerskimi z serwisu Wakacje.pl.
 2. Użytkownik zobowiązuje się chronić dane osobowe Sprzedającego i Kupującego, jak swoje własne poufne informacje.
 3. OTravel.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Użytkownicy stosują się do niniejszego Regulaminu i usunięcia Użytkownika i/lub jego Oferty sprzedaży, jeżeli zostanie złamany któryś z zapisów Regulaminu.
 4. OTravel.pl nie zgadza się na dodawanie Ofert sprzedaży nieprawdziwych, przeterminowanych lub takich, gdzie Sprzedający nie jest rzeczywistym właścicielem Rezerwacji. OTravel.pl jest bezpieczną platformą dla wszystkich stron transakcji.

§ 7. Prawo własności intelektualnej

Serwis OTravel.pl, jego wygląd, zawartość, funkcjonalność oraz logo i nazwa są własnością Quality Bros. Jeżeli chcesz skorzystać z któregoś elementu lub fragmentu – skontaktuj się z nami.

§ 8. Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: Efero Sp. z.o.o. sp.k.  z siedzibą w 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 151, adres e-mail: info@otravel.pl.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania usługi pośrednictwa w odsprzedaży Rezerwacji.
 3. Zbieramy dane Sprzedającego, Kupującego oraz innych uczestników rezerwacji, które są niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży między stronami oraz zmiany danych uczestników Rezerwacji: Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Adres pocztowy Data urodzenia
 4. Pełna rejestracja w serwisie OTravel.pl jest dobrowolna i nieobowiązkowa.
 5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 6. OTravel.pl szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowanie komunikacji (SSL), a przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 7. Dane osobowe, które podawane są w formularzu Oferty sprzedaży, traktowane są jako dane poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 8. Podane dane nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom – dane będą jedynie przesyłane Sprzedającemu i Kupującemu, a OTravel.pl kontaktuje się z Użytkownikiem tylko w sprawach dotyczących OTravel.pl.
 9. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania - skontaktuj się z nami na adres mailowy: info@otravel.pl.
 10. Dane osobowe zbierane w celu pośrednictwa w odsprzedaży rezerwacji będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia wykonywania usługi, tj. do momentu wygaśnięcia roszczeń, jakie strony umowy Sprzedaży mogą wnosić wobec siebie tj. 6 lat.
 11.  Żadne dane zebrane przez OTravel.pl nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich właściciela, poza partnerami Serwisu: (SMS API) lub na wyraźne wezwanie organów sądowych, policyjnych, śledczych.
 12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 13. Dane rozliczeniowe przechowywane są zgodnie z ustawą o rachunkowości - przez 5 lat.

§ 9. Polityka Cookies

 1. Strona korzysta z "cookies" - tzw. ciasteczka, to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na komputerze Użytkownika, tablecie, smartphonie, podczas gdy odwiedza strony w internecie. Kiedy Użytkownik ponownie odwiedzasz stronę, witryna rozpoznaje go właśnie poprzez pliki cookies. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu przeglądarki z jakiej korzysta Użytkownik, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie, dacie i lokalizacji, oraz informacji przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. OTravel.pl wykorzystuje pliki cookies w celach: świadczenia usług, statystycznych i reklamowych. Monitorowanie informacji o Użytkownikach następuje przy pomocy narzędzi Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.
 3. Serwis OTravel.pl wykorzystuje również pixel Facebook, co oznacza, że Facebook może wykorzystywać pliki cookies, w celu targetowania reklam.
 4. OTravel.pl wykorzystuje pliki cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W każdej chwili Użytkownik może wyłączyć działanie cookies, jednak niemożliwe stanie się wówczas skorzystanie z usług serwisu OTravel.pl. Użytkownik możesz również zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Brak zmian w ustawieniach oznacza, że pliki cookies będą automatycznie zapisywane. Jak wyłączyć pliki cookies? Instrukcja dotyczące zarządzania plikami cookies dostępna jest tutaj.

§ 10. Pozostałe postanowienia

 1. Reklamacje dotyczące działania serwisu www.otravel.pl należy zgłaszać mailowo na adres: info@otravel.pl. OTravel.pl zastrzega sobie odpowiedzieć na wniesioną reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie głównej serwisu www.otravel.pl co najmniej 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.
 3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie świadczenia usług przez OTravel.pl, rozstrzygane będą przez właściwe miejscowo i rzeczowo sądy powszechne.