Koszty zmiany uczestników rezerwacji

Jak przepisać uczestników rezerwacji w biurach podróży? Wbrew pozorom to prosty i szybki manewr, który jednak kosztuje.

Regulaminy większości Biur Podróży wskazują, że Podróżny może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli osoba ta przejmuje wszystkie obowiązki.
Najczęściej wskazywanym terminem jest czas 7 dni przed planowanym wylotem. Kontaktując się z biurami podróży ustaliliśmy, że termin ten jest umowny i zmiany uczestników można dokonać także na 1-2 dni przed datą wyjazdu – wszystko zależy od biura podróży oraz szczegółowych warunków danej imprezy turystycznej.
Przepisanie uczestników jest płatne i przedstawia się następująco:

Biuro podróży Koszt za osobę
TUI 150 zł
ITAKA 250 zł
RAINBOW ustalane indywidualnie
GRECOS HOLIDAY 120 zł

Dane pozyskane z Regulaminów oraz bezpośrednio z biur podróży na dzień 20.11.2018

Zmieniając dane uczestników, warto pamiętać, aby zmienić także osobę rezerwującą/ właściciela wczasów.

W razie pytań – skontaktuj się z nami na adres info@otravel.pl