Kiedy otrzymam pieniądze za sprzedaną ofertę?

Sprzedający otrzymuje przelew w ciągu 24 godzin roboczych od momentu zmiany danych uczestników. Wtedy dopiero pobieramy opłatę za nasz serwis i sprzedaną ofertę. Nasza prowizja wynosi 10% brutto od kwoty, jaką uzyska Sprzedający.